Introductie

B.V. NIMAG maakt deel uit van de Louwman Group en is gehuisvest in het centraal gelegen Vianen. Het bedrijf heeft circa honderd vakkundige medewerkers in dienst, kent een informele bedrijfscultuur en streeft naar groei in combinatie met gezond rendement. Daarbij worden bij voorkeur langdurige partnerships aangegaan met zowel fabrikanten, leveranciers, dealerorganisatie, medewerkers als met klanten.

Verkoop- & servicenetwerk
Het totale verkoopkanaal van B.V. NIMAG telt bijna 350 verkooppunten. Bij de samenstelling van het dealernetwerk is bewust gekozen voor lokaal sterke retailpartners. B.V. NIMAG zorgt ervoor dat plannen en instrumenten op importeursniveau worden ontwikkeld. Als importeur voorziet het bedrijf derhalve proactief in behoeften van het verkoop- en servicenetwerk.

Functionele organisatiestructuur

Deskundigheid creëert meerwaarde, zowel richting fabrikant als richting dealerorganisatie en eindgebruikers. Als tussenschakel zorgt B.V. NIMAG onder meer voor meerwaarde door afstemming met alle partners. B.V. NIMAG heeft haar activiteiten daartoe ondergebracht in drie functionele clusters: Sales, Operations en Marketing. Identieke processen en taken worden gecombineerd over de diverse productgroepen heen. Er bestaat daarbij geen strikte scheiding tussen sales en after sales of tussen auto’s, motorfietsen en buitenboordmotoren. De efficiency die hierdoor wordt verkregen, stelt B.V. NIMAG in staat om haar dealernetwerken uitstekend te ondersteunen en om steeds snel en adequaat te kunnen inspelen op de marktomstandigheden.